Me tarjoamme seuraavia palveluita:

Siviilijutut

 • Kaikki siviilijutut yksityishenkilöiden ja yritysten välillä.

Rikosjutut

 • Asianomistajan tai epäillyn edun valvominen esitutkinnassa sekä kaikissa oikeusasteissa.

Talousrikosjutut

 • Laaja kokemus erilaisista talousrikosjutuista sekä rahanpesuepäilyä koskevista jutuista.

Veroasiat

 • Konsultointi asiantuntijoiden kanssa, vastineiden ja valituksien ym. asiapapereiden laatiminen hallinto-oikeudessa.

Tullaukseen liittyvät asiat

 • Tullin määrään ja menettelyyn liittyvät asiat.

Kiinteistökaupat

 • Kiinteistönkauppoihin liittyvät erimielisyydet ja asiakirjojen laatiminen.

Maahanmuuttoasiat

 • Neuvonta oleskelulupaan liittyvissä asioissa, valitukset kielteisistä päätöksistä, käännyttämis – ja karkotuspäätöksistä ja maahantulokielloista Schengen -alueelle.

Perhe-oikeus

 • Avioehtosopimukset
 • Avioero- ja siihen liittyvät asiat
 • Elatusapu- ja lapsiasiat
 • Myös kansainväliset perhe- ja lapsiasiat

Perintöoikeus

 • Kaikki testamentti- ja perintöoikeutta koskevat asiat, myös kansainväliset.

Yrityksien perustaminen ja juridinen hoito

 • Yityksen perusasiapapereiden
 • Konkurssi- ja saneerausasioiden
 • Neuvonta ja hoitaminen

Euroopan ihmisoikeus

 • Kanteluiden laatiminen, muun muassa ihmisoikeusrikkomuksista Venäjällä.
 • Entisten puolisoiden omaisuuden jako, muun muassa kiinteistöä, jotka sijaitsee Suomessa sekä Venäjän ulkopuolella

Välimiesmenettelyt

 • Yritysten riitojen ratkaiseminen välimiesmenettelyssä

 

Ottakaa yhteyttä!

Lakiasiat Kari Korhonen

Osoite:
Itälahdenkatu 15-17 (3 kerros)
00210 Helsinki, Finland

Y-tunnus:
2241560-2

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä!

info.kk@lawcenter.fi

Puh:+358400652816

Yhteydenottolomake

Our partners

Law Firm SWHCH in Zürich, Switzerland:  Sears Wiederkehr, Hugelshofer, Widmer